ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


ΤΟΜΟΣ Α - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ORAL

Τίτλος

Σελίδα

Αγγελίδου Ε., Κρητικού Ε.
Για ποιους λόγους συμμετέχουν και ποια εμπόδια συναντούν στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται συστηματικά με την ΠΕ στην Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

 

1

Αθανασάκης Α.
Οι αειφορικές προϋποθέσεις, δράσεις και προοπτικές στα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

12

Αθανασόπουλος Α., Παπαζαφειράτου Δ.
Συνδυασμός ΣΠΠΕ και του μαθήματος της Τεχνολογίας σε Εσπερινό Λύκειο. Αποτελέσματα και εντυπώσεις από ένα δύσκολο εγχείρημα

 

24

Αλούπη Μ.Σ.
Ανάπτυξη σεναρίων προσομοίωσης λήψης αποφάσεων για ζητήματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, και αξιοποίηση τους στα ΣΠΠΕ

 

25

Αναγνωστάκης Σ.
Διερεύνηση της συστημικής σκέψης και των στάσεων των μαθητών για θέματα που αφορούν τη χρήση της ενέργειας

 

35

Αναστασάτος Ν., Ξανθάκου Γ., Τσιρακάκης Ε., Παπαδομαρκάκης Ι., Αντωνάτος Γ.
Γνώση του φυσικού περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας μέσα από τη ζωή και την κοινωνία της μέλισσας

 

45

Αποστολάκης Δ., Σφακιαννάκη Μ.
Ευαισθητοποίηση και προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας του Νομού Ηρακλείου μέσα από τις δράσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

56

Αποστολοπούλου Κ.
Δικτύωση Ευρωπαϊκών Σχολικών Μονάδων και συνεργατική μάθηση στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

65

Αρβαντά Α.
Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών όσον αφορά την αναγκαιότητα απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων στην Π.Ε.

 

76

Βασάλα Π., Γεωργιάδου Π.
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

86

Βασιλάκη Α.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο: Εργασία για τη σημασία της Μελέτης Περιβάλλοντος του ΔΕΠΠΣ στην αποσαφήνιση του περιεχομένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

96

Βασιλούδης Γ.
Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση στάσεων των μαθητών: Η περίπτωση των ΣΠΠΕ στο 4ο Δ.Σ. Μεταμόρφωσης

 

103

Βογιάννη Χ.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αλάτι και Αλυκές της Λέσβου: Εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

 

114

Βούκουνας Κ.
Το προφίλ των εκπαιδευτικών και των μαθητών που ασχολούνται και δεν ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νομό Χίου και η θεματολογία των προγραμμάτων που υλοποιούνται σ' αυτόν

 

124

Γεωργοπούλου Α., Καρδογέρου Δ., Λαμπαδαριού Φ., Ντιρογιάννη Δ.
Προσεγγίζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος "Η θάλασσα ρωταέι αν την αγαπάμε" για παιδιά προσχολικής ηλικίας στο Παιδικό Μουσείο

 

134

Γεωργοπούλου Κ., Βαλάτα Χ., Λαδιάς Α.
Το δέντρο: μια φωλιά γεμάτη ζωή - Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής ειδικά προσαρμοσμένης στις ανάγκες των παιδιών με αυτισμό

 

140

Γκράσσος Γ.
Ένα ΣΠΠΕ με θέμα την αειφορική διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων. Το παράδειγμα των ορεινών οικισμών της Ελλάδας

 

149

Γούπος Θ.
Η ευέλικτη ζώνη ως ομπρέλα ανάπτυξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

156

Δημοπούλου Μ., Ζόμπολας Α., Μπαμπίλα Ε., Φραντζή Α., Χατζημιχαήλ Μ.
Σχέσεις του μαθήματος της μελέτης του Περιβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

164

Δρακωνάκη Χ.
Νοφαλιάς: Ταξίδι στη φύση και στην παράδοση - Ένα πρόγραμμα ΠΕ του ΚΠΕ Νεάπολης Κρήτης

 

165

Δρακωνάκη Χ.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου

 

173

Ζαγανάς Κ.
Τα αποτελέσματα της υλοποίησης των ΣΠΠΕ την τετραετία 2002-2006 στο 3ο Δ.Σ. Παλαμά

 

184

Ζαχαρίου Α., Κατσίκης Α.
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η συμβολή τους στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

 

193

Ζεμανίδου Ζ., Τσιμπούκη Ε., Καλδέλλη Η., Σουλακέλλης Ν.
Χαρτογράφηση των υγροβιότοπων της Λέσβου και η αξιοποίηση τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Λέσβου

 

204

Ηλιοπούλου Ι.
Ιστοριογραμμή (Storyline): μια διεπιστημονική προσέγγιση για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών θεμάτων

 

215

Θεοδωρίδου Σ., Τσιγγενοπούλου Ε., Κολίνη Κ., Τεστέμπαση Α., Σαββαντόγλου Κ.
Δεσμοί ζωής: εκεί που το ΚΠΕ Έδεσσας "παίζει" με τα ΣΠΠΕ

 

225

Θεοδωρόπουλου Ε., Καΐλα Μ.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία: ζητήματα διαμόρφωσης συνείδησης

 

228

Θεοφανέλλης Τ., Καραγεωργίου Ε., Γαληνού Ε.
Δραστηριοποίηση ομάδας εκπαιδευομένων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης στα προγράμματα Περιβαλλοντικής - Περίπτωση: Αλύκες Καλλονής, ένα οικοσύστημα για πουλιά

 

238

Καλαθάκη Μ., Παπαστεφανάκη Α.
Ηχος και Φύση: Ένα ενιαίο θεματικό πλαίσιο υλοποίησης των σχολικών προγραμμάτων αγωγής και πολιτισμού

 

247

Καλαθάκη Μ., Μαθρουδέα Ε. Παχάκη Ε.
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δασών: Ανάπτυξη σχολικής μεθοδολογίας σε εργαστηριακές πρακτικές και ασκήσεις υπαίθρου

 

255

Καλαμπαλίκη Θ.
Οι μικροί-Οικοδημοσιογράφοι Μια μεθοδολογική πρόταση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για μαθητές Ε' & Στ΄ Δημοτικού

 

265

Καλεράντε Ε., Σαββοπούλου Α.
Προβληματισμός για το εκπαιδευτικό σύστημα. Προτάσεις που προκύπτουν από την παρουσία και δράση των μεταναστών στην Ελλάδα. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μια υπό διαμόρφωση νέα εκπαιδευτική κατάσταση

 

271

Καλκούνη-Γιομέλου Α.
Τεχνική Εκπαίδευση και Περιβαλλοντικά Προγράμματα: Μια επιτυχημένη συνύπαρξη

 

279

Καμπάνταης Σ., Σούρτης Γ.
Η κατασκευή ιστοσελίδας όχημα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Συμπεράσματα και προβληματισμοί από τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας στα πλαίσια υλοποίησης ΣΠΠΕ στο 19ο Δ.Σ. Αιγάλεω

 

288

Καραγεώργου Ε.
Μοντέλο δραστηριοποίησης μαθητών για τις Παγκόσμιες Ημέρες και τα Θεματικά Έτη

 

296

Καραμέρης Α., Ράγκου Π., Παπανικολάου Α.
Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης

 

308

Καρούντζου Γ., Χαβρεδάκη Α.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Παιδαγωγικές προσεγγίσεις με κοινά χαρακτηριστικά

 

321

Κατσαρός Μ., Καραγεώργου Ε.
Αποχή των Εκπαιδευτικών της 4ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας από την εφαρμογή Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την πενταετία 2001-2006 - Διερεύνηση αιτίων

 

327

Κονέτας Δ., Βιβίτσου Μ., Λαμπροπούλου Ν.
Χρήση πληροφορικής σε συνδυασμό με εικαστικές τέχνες για την προσέγγιση περιβαλλοντικών προβλημάτων με τη μέθοδο Project

 

335

Κόνσολας Μ., Ματζάνος Δ.
Στάσεις μαθητών απέναντι στο περιβάλλον: Project στην κοιλάδα του Αίθωνα

 

344

Κοσμίδης Π., Μπαγάκης Γ.
Απόψεις των γονέων για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

355

Κούσουλας Γ., Τσεμπερλίδου Μ.
Εκπαίδευση για την Αειφορία: Δέκα χρόνια μετά!!! Αποτίμηση της πρώτης στην Ελλάδα εφαρμογής της Local Agenda 21 (Local Agenda 21 Μαρούσι - Χαλάνδρι, 1996-1998)

 

366

Κωνσταντίνου Α., Στυλιάδης Κ.
Περιβαλλοντικά παιχνίδια στις "λίμνες" του σχολείου

 

377

Κωφόπουλος Γ., Μαϊστρέλλης Π., Καλδέλλη Η., Καπιωτάς Μ., Τζουρά Μ.
Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα - Ασωμάτου Λέσβου

 

384

Λιαράκου Γ., Μπαζίγου Κ., Φλογαΐτη Ε., Δασκολιά Μ.
Αντιλήψεις Νηπιαγωγών για το "περιβάλλον" και τα "περιβαλλοντικά προβλήματα"

 

393

Λιαράκου Γ., Σαμαρά Β.
Τα έντομα στο Νηπιαγωγείο: Το παράδειγμα ενός ιστοτόπου που εμπλέκει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

 

403

Μαλανδρακής Γ.
Συνέντευξη με τη χρήση βίντεο: Μια ερευνητική πρόταση για την ΠΕ

 

412

Μαλανδράκης Γ., Παπαδέλη Α.
Η χρήση κινηματογραφικών ταινιών ως ερέθισμα για τη διεξαγωγή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

421

Μάναλης Π., Μαργαρίτη Σ., Σούρμπη Α., Πλατανιστιώτη Σ., Μακρίδης Γ.
Η ποιότητα των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ο ρόλος της επιμόρφωσης

 

430

Μανδρίκας Α., Ταμπάκης Κ., Τσιλίδης Μ., Χαλκίδης Α., Ψωμιάδης Π., Χαλκιά Κ., Σκορδούλης Κ.
Οι αντιλήψεις των μαθητών για το όζον ως παράγοντας σχεδιασμός σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

442

Μαρδίρης Α.Θ., Αντωνίου Ν., Μητζιαρίδης Κ., Γρηγορίου Μ., Ατζέμη Α., Τζέρπος Κ., Πισιώτη Α., Ευαγγέλου Α.
Ηλεκτρονική Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

452

Μαρδίρης Α.Θ., Αντωνίου Ν., Μητζιαρίδης Κ., Γρηγορίου Μ., Ατζέμη Α., Τζέρπος Κ., Πισιώτη Α., Ευαγγέλου Α.
Το πρόγραμμα ΠΕ του ΚΠΕ Καστοριάς "Τα μυστικά του Δάσους"

 

461

Μπία Δ.
Οι τεχνικές της δραματικής τέχνης εργαλείο για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την αειφορία

 

469

Μπλάντζας Ν.
Προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από την εμπειρία ως Υπεύθυνος στο Νομό Κοζάνης. Παρουσίαση της πορείας της από το 1999 εωσ το 2006.

 

478

Μπούτσκου Ε.
Περιβαλλοντική και Ειδική Αγωγή: αναδυόμενοι προβληματισμοί

 

490

Νομικού Χ.
Αξιολόγηση προγράμματος Π.Ε. σε μαθητές επτά χρόνια μετά την εκπόνηση του

 

496

Οικονομίδου Α., Μαλαμούδη Α.
Τα ΣΠΠΕ και οι τοπικές κοινωνίες: Το παράδειγμα της Πέλλας

 

505

Ορφανός Σ., Φατσέα Α., Τόγια Κ.
Η συμβολή των συνεργαζόμενων φορέων ΜΚΟ στο έργο του/της Υπευθύνου ΠΕ ΥπΕΠΘ. Παραδείγματα από την περιοχή του Νοτίου συγκροτήματος Δωδεκανήσου

 

513

Περικλέους Ε.
Τα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η συμβολή τους στην Ενεργό Πολιτότητα

 

517

Παναρίτου Κ.
Η χρήση του διαδικτύου στην ΠΕ από τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λευκάδας

 

523

Παντελίδης Γ., Στάθης Μ., Καμπερίδου Μ., Χατόγλου Φ., Καλογήρου Π.
Το δέντρο που πληγώνουμε, πληγή πλούτου, έμπνευσης και πολιτισμού

 

534

Παπαβασιλείου Β., Αναστασάτος Ν., Μιχάλης Α.
Ιδιωματικά ονόματα φυτών και φυτώνυμα τοπωνύμια της Ρόδου: Ανάπτυξη και σχεδιασμός περιβαλλοντικού προγράμματος με τη συμβολή της μεθόδου Project

 

541

Παπαγεωργάκη Γ.
Ο έλεγχος της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των μαθητών: Ποιοτική έρευνα στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Αγίου Δημήτριου Αττικής

 

550

Παπαδοπούλου Π., Κουδούνη Γ.
Η οπτική της Αειφορίας στα προγράμματα ΠΕ - Η κοινωνική δικαιοσύνη και το οικολογικό αποτύπωμα

 

560

Παπαδοπούλου Π., Κουδούνη Γ.
Μελετώντας τον προσανατολισμό της ΠΕ στη σχολική πραγματικότητα μέσα από τη στοχοθεσία των προγραμμάτων ΠΕ

 

570

Παπαθανασίου Δ.
Στάσεις και δράσεις των μαθητών σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της γης

 

580

Παπακωνσταντίνου Κ., Κούρτη Ι.
Η χρήση της Ποσειδωνίας Posidonia oceanica στα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

590

Παπαπαύλου Θ.
Ηαξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με το "παιχνίδι ρόλων"

 

599

Παυλικάκης Γ.
Εκπαίδευση για τη Αειφορία: Το ηλεκτρονικό δίκτυο Ε-CONS για την κατανάλωση και το περιβάλλον

 

607

Πρίντεζη Καμπέλη Ε.
Η εξελικτική πορεία των προγραμμάτων ΠΕ στην Α/θμια Εκπαίδευση από το 1998 έως το 2006 και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο του Υπευθύνου και τον σχεδιασμό των ΣΠΠΕ, στο Νομό Κυκλάδων

 

626

Σπανομήτσιος Σ., Γιαννουλάκης Θ.
Μεοθοδολογία των ΣΠΠΕ - Διαδικασία/Μέθοδος ΑΘΑΣ

 

638

Στεφανόπουλος Ν., Δημοπούλου Μ.
Ιδέες και αντιλήψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για το περιβάλλον και την αειφορία

 

647

Στυλιανού Λ.
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Σχολείων "Βιομηχανική κληρονομιά" Το πώς και το γιατί

 

656

Σχίζα Κ.
Η συστημική σκέψη στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ένα το ζητούμενο, δυο οι επιλογές

 

663

Ταμουτσέλη Κ., Μητακίδου Σ.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για την αειφορία και ολιστικό σχολείο

 

673

Τόγια Κ., Ορφανός Σ., Φατσέα Α.
Η τελική παρουσίαση του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ως εργαλείο αξιολόγησής του

 

683

Τραγαζίκης Π., Αθανασόπουλος Α.
Ένας σχολικός κήπος εργασίας προσανατολισμένος στην αειφορία

 

692

Τσελίκα Χ.
Ας γνωρίσουμε καλύτερα τον Μάριο, την Ελιάνα, την Κλαούντια, τον Μηνά….μια εμπειρική προσέγγιση της "διαφορετικότητας"

 

702

Τσίγκου Α., Νούτσου Α.
Κειμενοκεντρική θεωρία: Θεωρητικό πλαίσιο και πειραματική εφαρμογή σε ΣΠΠΕ με στόχο τον περιβαλλοντικό γραμματισμό των μαθητών

 

711

Τσίλης Θ.
Στο Πασχαλίγο….Ρομπέν για λίγο - Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Νεάπολης

 

722

Φαραγγιτάκης Γ., Σπανού Μ.
Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

 

730

Φατσέα Α., Ορφανός Σ.
Πρόταση σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας Ηλεκτρονικής Κοινότητας για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των προγραμμάτων ΠΕ

 

739

Φράγκου Ε.
Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Πέλλας: Θεματολογία - Κριτήρια επιλογής - Τοπική κοινωνία

 

750

Χαλκίδης Α., Κατσίκης Α., Μικρόπουλος Τ.
Δουλεύοντας με μαθητές για τη συγκρότηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την αξιοποίηση εικονικών περιβαλλόντων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

757

Χατζοπούλου Ε., Κοντοπούλου Φ.
Το παιχνίδι ως μέσο αυτοαξιολόγησης του μαθητή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια διδακτική πρόταση

 

769

Ψυχογυιοπούλου Π.
Οι υπηρεσίες της Σχολικής Βιβλιοθήκης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

778

πίσω στην κορυφή


ΤΟΜΟΣ Β - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ SPPE

Τίτλος

Σελίδα

Αγγέλη Β.
Ψάχνοντας ανακαλύπτουμε και μαθαίνουμε το χωριό μας την Άνω Βάθεια

 

785

Ακριώτου Α., Πιτσινή Α., Καραμήτσα Α., Σιόλιας Ν., Μαστορόπουλος Ε., Τσαμίτα Σ.
Όταν τα απορρίμματα εμπνέουν τότε τα "σκουπίδια" γίνονται στολίδια

 

794

Αλτουχόβα Γ., Βασιλάκη Μ.
Ενέργεια - Δράση - Δημιουργία

 

804

Ανθοπούλου Β.
Ευέλικτη Ζώνη και εφαρμογή Σχολικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε μαθητές Τμήματος Ένταξης και Γενικής Τάξης

 

810

Αντωνάτου Χ.
Η βιωματική προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από την οπτική της ειδικής αγωγής: Η υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ειδικό σχολείο

 

820

Αποστόλου Ζ., Συνοδινού Α.
Πλέμε σε μια θάλασσα γιομάτη.. Νίκος Καββαδίας

 

831

Αποστόλου Μ., Κοπάνου Ε., Μαγάλιου Κ.
Ο Ληθαίος: Το υδάτινο φίδι της πόλης των Τρικάλων

 

841

Αρετάκη Κ.
Σπήλαια και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα του Γυμνασίου Βρυσών: "Το σπήλαιο της Κρυονερίδας στο Βάφε και άλλα σπήλαια της περιοχής του Αποκορώνα"

 

846

Βαμποράκη Κ., Τζανάκης Γ.
Η αυλή του σχολείου μας

 

854

Βασιλειάδου Β.
Η σχολική αυλή μας

 

863

Βασίλογλου Χ. Φ.
Σγουρέ βασιλικέ μου και ματζουράνα μου.. Περί βοτάνων. Μυρουδιές και γιατροσόφια

 

873

Βλάσσης Α., Σιταρίδου Δ.
Ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα μονοπάτια των αιωνόβιων ελιών της Κέρκυρας

 

878

Βλάχου Ε., Ζουρελίδης Σ.
Από τη θεωρία στην πράξη μέσα στο Ολοήμερο Σχολείο: Φυτά, Βότανα, Καρποί και η Φυσιολατρία στη Δημοτική Μουσική Παράδοση

 

884

Βρυώνης Δ., Ζαραβέλα Δ., Μαχαίρα Χ.
Εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες μας

 

893

Γαλάτα Σ.
Το νερό, πηγή ζωής

 

900

Γεωργούλης Κ. Γ.
Το νερό είναι η ζωή μας. Πως θα γίνει αυτή αν έρθει ν ώρα που θα πούμε το νερό νεράκι;

 

910

Γεωργουσίδου Μ., Νίτσα Φ.
Συνταγές με γεύση υγείας και μίγμα πολιτισμικής σοφίας. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ; Το σωστό μπαχαρικό. Καλή μας όρεξη

 

920

Γιαννακοπούλου Σ., Κατσίρη Π.
Εις το βουνό εκεί ψηλά υπάρχουν φρύγανα πολλά - Το φρυγανικό οικοσύστημα του Υμηττού

 

931

Γκότα Ε., Νιάρχου Ε.
Η θάλασσα και τα νησιά μας

 

941

Γουτακόλη Γ., Παπαστεργίου Ε., Απανωμεριτάκη Ο.
Κι όμως…τα νήπια μπορούν τον κόσμο! Π.χ. στο χωριό τους το Σοχό Θεσσαλονίκης αλλάζουν τη νοοτροπία των γεωργών στη χρήση φυτοφαρμάκων

 

952

Γραίκος Ν.
Οι εθνογραφικές και οι εικονιστικές μαρτυρίες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το παράδειγμα του ΣΠΠΕ: "Αφηγήσεις και φωτογραφίες για το περιβάλλον του τόπου μου

 

963

Δαβιδούδη Α.
Απορρίμματα. Να τα ….απορρίψουμε;

 

974

Δαρδιώτη Α., Ψαρουδάκης Ν.
Βιολογική καλλιέργεια στην αυλή του σχολείου

 

985

Δεληγιάννη Ζ., Γκίκα Ε.
Εξερευνώντας την πόλη μας, το Χαϊδάρι

 

994

Δελημπανίδου Γ., Ράπτης Γ., Τσάνη Π.
Το Δάσος, αφορμή για καλλιτεχνική δημιουργία

 

1000

Δεμίρη Ε., Παπαγεωργίου Χ.
Μεσόγειος πηγή ζωής και πολιτισμού. Η παραλία της Γλυφάδας και οι επιπτώσεις των χρήσεών της στο θαλάσσιο περιβάλλον

 

1007

Διαμαντοπούλου Φ., Κεχρή Μ.
Δραστηριοτητές στη φύση

 

1013

Εγγονίδου Α.
Νερό, το πολυτιμότερο αγαθό της φύσης

 

1021

Εφραιμίδης Π., Βοϊνέσκου Ζ.
Η "δημιουργία και έκφραση" σε περιβαλλοντικά προγράμματα για το νερό

 

1029

Ζαραβέλα Δ., Βρυώνης Δ., Μαχαίρα Χ.
Η βιωσιμότητα του λιμανιού της Καλαμάτας - προοπτικές

 

1039

Ζούζια Β., Μπακάλη Μ., Μητροσύλη Ε.
Το σιτάρι, σπόρος ζωής

 

1046

Θεοδωράκη Κ., Βαμιαδάκη Μ.
Κομμάτια ζωής στους λαβυρίνθους του Παλιού Ηρακλείου: χθες, σήμερα, αύριο

 

1053

Θυμαρά Μ.Μ.
Διαμόρφωση Σχολικών Χώρων: Βάζουμε πράσινο στη ζωή μας!

 

1061

Καλφούντζου Σ., Γκαϊτατζής Σ.
Φύση και Τέχνη - Συνθέσεις με στοιχεία της φύσης. Ανακυκλώνοντας χρήσιμα - άχρηστα υλικά

 

1068

Καμάρα Ν., Χατζηπανταζή Μ., Πέτσας Β.
Υδρόγειες διαδρομές - Βιολογικές αναζητήσεις

 

1075

Καμπαγιάννη Ε.
Λίμνη Κάρλα : Υγροβιότοπος ζωής για τη Θεσσαλία

 

1083

Καμπουράκη Α.
Τα ζώα της Θάλασσας

 

1094

Καραβίδα Μ.
Ασκήσεις…..Εδάφους !!

 

1104

Καραλιόλιος Α.
Άμπελος, πολύτιμον της Μεσογείου αγαθόν

 

1113

Καραμβακάλη Κ., Καρίμαλη Α.
Βότανα και αρωματικά φυτά

 

1118

Καργαδούρη Ε., Παπαγεωργίου Ε., Γαρυφαλλής Π.
Η θάλασσα της Ελευσίνας και του Ασπρόπυργου εκπέμπει SOS

 

1125

Κασσιανός Π.
Οικοσυστήματα και ανθρώπινες δραστηριότητες - Οικογενειακή Γεωγραφία

 

1136

Καστράνη Κ.
Τα πουλιά του τόπου μας

 

1144

Κατσαφάρου Α., Παπαθανασίου Δ.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ένα παράθυρο στη ζωή για τον κάθε μαθητή

 

1152

Κεχαγιά Λ., Σαραντοπούλου Ν., Ζαβέα Ε.
Σκέψου τη γειτονιά σου, σκέψου τον κόσμο όλο

 

1158

Κιουρέλλης Α.
Βιομηχανική περίοδος κατεργασίας της ελιάς στη Λέσβο - Επίδραση στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και την οικονομία

 

1169

Κόζα Χ., Κόζα Μ.
Ανάπτυξη θεματικής ενότητας "Τα μικρόσωμα Άλογα του Αρχαγγέλου είδος υπό εξαφάνιση" με τη μέθοδο project

 

1178

Κολοβού Σ., Παπαστάμου Β.
Τα περιβαλλοντικά μονοπάτια στα δάση της περιοχής μας (Αλσύλλια Κάτω Τιθορέας - Αισθητικό δάσος Τιθορέας - Εθνικός Δρυμός Παρνασσού)

 

1188

Κολτσάκης Ε., Πιερράτος Θ.
Ανακύκλωση λαμπτήρων φθορισμού

 

1200

Κουκλιάτη Ο., Μπαρχάμπα Μ.
Πρίγκιπες και Πριγκίπισσες στον κήπο

 

1207

Κυδά Σ., Αυγητίδου Σ., Χατζηνάστου Σ.
Τα δάση του τόπου μου - Ταυτότητα του Νομού Δράμας

 

1217

Κωνσταντινίδης Β., Πολιτάκος Ν.
Πέτρινες κατασκευές στους δρόμους του νερού

 

1228

Κωτσιαρίδης Μ.
Τι μας έμαθε η Νέα Ορλεάνη; Τα πριν και τα μετά από μια φυσική καταστροφή

 

1238

Λαζαρής Α., Πλέσσας Ν., Τζαβάρας Γ., Κουβαράκη Ε.
Διαχείριση αστικών λυμάτων. Η περίπτωση του Βιολογικού Καθαρισμού της Ανατολικής Αττικής

 

1246

Λαζαρίδου Ε., Κάμτσιου Ν.
Ταξίδι με το νερό με καθαρό μυαλό

 

1254

Λαζάρου Θ.
Μεγαλώνω σε χωριό και μαθαίνω να καλλιεργώ - Μικροί αγρότες εν δράσει

 

1263

Λευθέρη Α.
Νερό - Πηγή ζωής…..

 

1274

Λιάπη Β.
Διαβάζω μέσα στο Νερό το Α & το Ω της ζωής μου - Ο χάρτης των εννοιών, μια διδακτική τεχνική με Νέες Τεχνολογίες για τη διερεύνηση των εννοιολογικών πτυχών του θέματός μας, την εξέλιξη και την τελική αξιολόγησή του

 

1282

Λίβα Ε.
Όταν γυρίζει ο αλάδανος τ' αχτένιστο κεφάλι του! – Μικροί Αλαδανάρηδες - Ένα ΣΠΠΕ με τους μαθητές του 3/θ Ολ. Δ.Σ. Σισών με στόχο τη γνωριμία τους με την αλαδανιά, το ενδημικό αρωματικό φυτό του τόπου τους

 

1291

Λόντος Χ., Βενάρδου Φ.Ε.
Νερό - Διαχείριση, ρύπανση και το ταξίδι του μέχρι τη βρύση μας

 

1298

Μακρογιαννόπουλος Θ., Καρασαββίδου Μ.
Προστατευόμενες περιοχές και απειλούμενα είδη

 

1306

Μαντζιάρα Ν.
Θάλασσα

 

1318

Μανωλιούδης Σ.
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

1326

Μαρκατάτος Π.Γ.
Ο τόπος μας η Νάξος: Σύγχρονες και παραδοσιακές ασχολίες των κατοίκων της σρ σχέση με τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες του νησιού

 

1336

Μέλλου Ε.
Θέλω νεράκι καθαρό

 

1344

Μικρογιαννάκη Ι.
Μεσόγειος: μια κλειστή θάλασσα, μια ανοιχτή αγκαλιά

 

1354

Μολφέτας Α., Μπαρτσώκα Β.
Διαχείριση νερού στην περιοχή του Δήμου Βουπρασίας Νομού Ηλείας

 

1360

Μουστάκας Λ., Φώκιαλη Π., Αναστασάτος Ν.
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη μέθοδο Project - Θέμα "Ενέργεια και Περιβάλλον"

 

1370

Μπακάλη Α.
Γιαλό - Γιαλό πηγαίναμε κι όλο για σε, Σαρωνικέ μου λέγαμε…

 

1380

Μπαλιάκου Α., Λεμπέσης Κ., Ζάχος Δ., Λιτός Δ.
Στην άκρη στο ποτάμι…η γιαγιά λαογραφία …θυμάται

 

1386

Μπατσής Η.
Ενέργεια φιλική, νερού-αέρα-ηλιακή!

 

1391

Μπάτσιου Μ., Μιργκούδη Μ.
Αναζητούμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ανακαλύπτουμε τα βιολογικά προϊόντα της περιοχής μας

 

1399

Μπλάτσιος Σ., Νικολαΐδης Σ., Παπαδόπουλος Α.
Φαινόμενο θερμοκηπίου - Διαστάσεις - επιπτώσεις σε διεθνές και τοπικό επίπεδο

 

1409

Νάκη Σ.
Νερόμυλοι, μαντάνια και νεροτριβές

 

1417

Ναλμπάντης Η., Αζαριάδης Π.
Ο ανακυκλωσούλης στην μπαταριοχώρα: ανακύκλωση μπαταρίων

 

1427

Νταϊρατζή Σ., Συνοδινού Καμήλου Α.
Το αμπέλι στις πλαγιές του Αίνου

 

1432

Ντίνου Πασχλίδου Ι., Μανδρώνη Β., Σκυλάκου Α.
Από την εθνική στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική κληρονομιά. Σχεδιασμός, ένταξη και υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού ελληνικού σχολικού προγράμματος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Comenius 1 σχεδίου εκμάθησης γλωσσών

 

1438

Ξενέλλη Ε., Κολιόπουλος Δ.
Νερό και Ενέργεια

 

1445

Παζαρόπουλος Σ., Θεοδοσιάδου Π.
Η ενέργεια της φύσης

 

1452

Παπαδοπούλου Β., Ζάρας Α.
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ενεργητική αναψυχή - Οικοαγροτουρισμός

 

1462

Παπαϊωάννου Α., Στεφανίδου Ε., Σιμιτσοπούλου Α., Παρασκευά Β.
Νερό: Πηγή ζωής και χαράς

 

1470

Παπαπέτρου Μ.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: θεμελιώνοντας νέες πολιτισμικές αξίες

 

1480

Παππά Χ., Μπόκαρη Π., Φάκου Α.
Το Δάσος κατάρτι

 

1487

Πασχαλίδης Ν., Τσαμπλής Ι.
Η βιολογική καλλιέργεια και τα προϊόντα της

 

1497

Πατρινόπουλος Μ., Αναγνώστου Α., Δουλούδη Κ., Θεολόγου Φ., Θεωδορακοπούλου Μ., Λούπη Ι., Κοτρίδη Α., Περρής Φ., Στυλιανοπούλου Ε.
Η προσέγγιση του δασικού περιβάλλοντος, μέσα από ένα σύνολο περιβαλλοντικών προγραμμάτων

 

1503

Πιερράτος Θ., Κολτσάκης Ε., Δοντσίδης Ν.
Ζώντας στην ατμόσφαιρα του Ήλιου

 

1510

Πολάκη Σ.
Η βελανιδιά και το βελανίδι στο χτες, στο σήμερα και στο αύριο: Έννα ΣΠΠΕ με τους μαθητές της Γ' τάξης του 6/θ Δ.Σ. Αρμένων Ρεθύμνου, με στόχο την καλύτερη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον που ζουν αλλά και την γνωριμία με ένα επάγγελμα που χάθηκε...

 

1519

Πολίτου Σ.
Παρά θιν' άλος: Η παραλία της Αρετσούς στην Καλαμαριά - Ένα πρόγραμμαπου υλοποιήθηκε από μαθητές Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

 

1525

Πολυχρόνου Ζ.
Νεροψιθυρίσματα

 

1531

Ράπτης Γ., Δελημπανίδου Γ., Τσάνη Π.
Γνωρίζω τον τόπο μου μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό - Ένα προαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

1540

Ρεσβάνη Β.
Ταξιδεύω μπουρμπουληθρί-ζώντας: Μια περιήγηση στον κόσμο του νερού

 

1549

Σαλιβέρου Μ.
Τα νερά του τόπου μας - Η θάλασσα μας - Υγροβιότος Μούστου

 

1558

Σαουλιάς Η. Α.
Η διαχρονική εξέλιξη του Σ.Π.Π.Ε. "Πράσινη Εβδομάδα" και τα ως τώρα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

1563

Σβώλης Ι.
Καταναλωτισμός, Ενέργεια, Απορρίμματα και Περιβάλλον

 

1574

Σεχίδου Ο., Μπόλης Χ., Μπαρουτέ Α.
Τρέχει…τρέχει…τρέχει το νερό

 

1581

Σιαχάλου Ε., Παπανικολάου Ε.
Περιβάλλον και Ιστορία: Η περίπτωση του αρχαιολογικού χώρου των Ακοβιτίκων

 

1587

Σινά Ε., Λόπα Α.
Αρετσού - ένα παραμύθι στο Αιγαίο

 

1595

Σιόλα Π., Μαστοράκη Μ.
Η έννοια της αειφορίας μέσα από την προσέγγιση του σχολικού κτιρίου και της αυλής του

 

1603

Σκάρκος Χ.
Ο Ήλιος με τον Άνεμο συναντιόνται και ενώνουν τις δυνάμεις τους 0 Απόψεις και συμπεράσματα από την υλοποίηση των ΣΠΠΕ

 

1609

Σκόρδου Σ., Στέλλα Μ.
Η πόλη μας , ένας κρίκος στην αλυσίδα του οικοσυστήματος

 

1617

Σκουντζής Γ.
Κύκλος νερού … Κύκλος ζώης

 

1626

Σολάκη Μ.
Το αερόπλοιο - Ματιές στο περιβάλλον (Έκδοση μαθητικής περιβαλλοντικής εφημερίδας)

 

1636

Σπυρίδου Μ.
Ποτάμι, ποταμάκι που πας …για το γιαλό!!!

 

1645

Σταματουλάκη Α., Σκανδάλης Γ.
Φαρμακευτικά φυτά (βότανα) και αγριολούλουδα της μυροβόλου Χίου

 

1654

Σταυρόπουλος Σ., Παυλίδης Δ., Παπαγεωργίου Κ., Αναστασίου Ε.
Τίποτα δεν πάει χαμένο

 

1662

Στέρπη Χ.
Απορρι(μιλή)μματα

 

1671

Στράντζαλη - Καλκάνη Μ., Δερεκενάρης Γ.
Ελεύθερη Περιδιάβαση στο χρόνο και χώρο του Πέτρινου Δάσους των Μετεώρων

 

1680

Στρίγκου Δ.
Μνήμε ς και Ηχοχρώματα στο περιγιάλι μας

 

1688

Συνοδινού Καμήλου Α., Κοκκόσης Γ.
Αειφόρο Σχολείο

 

1701

Τάτσης Β.
Ο βιολογικός κήπος του σχολείου μας

 

1709

Τερλιμπάκου Ζ.
Κυκλοφοριακό - ατμοσφαιρική ρύπανση. Οραματιστές μιας βιώσιμης πόλης

 

1715

Τερτίπης Δ., Σεζένια Ε., Σίμου Φ.
Ελιά - Λάδι: το χρυσάφι της περιοχής μας

 

1724

Τερτίπης Δ., Ιορδανίδου Ε., Δεβετζή Χ.
Βιολογικά προϊόντα: ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό

 

1732

Τοπαλίδης Ι.
Αετός - Γεράκι: γοητευτικοί κυνηγοί με αβέβαιο μέλλον

 

1739

Τουλούμης Κ., Γεωργολιός Ν.
Πολιτιστικά αποθέματα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το πρόγραμμα "Υδάτινοι Κόσμοι" στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

1744

Τρίκος Β.
Ενέργεια - Υδροηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον

 

1753

Τσιλεπώνη Α.
Το νερό, πηγή ζωής για τον πλανήτη μας

 

1761

Τσολάκος Π.
Εκεί ψηλά στον Υμηττό

 

1771

Τσουκαλά Α.
Απορρίμματα, πόσο άχρηστα και πόσο χρήσιμα;

 

1781

Τσοχανταρίδου Μ.
Περί απειλούμενων ζώων…ανθρώπων έργα

 

1789

Φούρου Α., Καραγιάννης Α.
Η πόλη μας η Λευκάδα

 

1794

Φουστέρης Ν., Βόιτσες Θ.
Η ιπτάμενη τέφρα: Περιβαλλοντικές και άλλες διαστάσεις

 

1803

Φουστέρης Ν., Εμμανουηλίδου Α.
Το κινητό …..που εργάζεται σκληρά

 

1811

Φραγκοπούλου Μ. Ν., Κωνσταντέλλιας Χ.
Από το στάρι στο ψωμί

 

1819

Χαλκίδης Α., Γιάμπαστος Β.
Δρυμός σημαίνει Δάσος

 

1825

Χαμαλίδου Ε.
Ανακύκλωση … το κρυμμένο παιχνίδι!

 

1831

Χατζηνικόλας Μ.
Παραγωγή ιχθύων σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας: Συνέπειες στο Περιβάλλον

 

1838

Χλιάπα Χ., Πέτρου Δ.
Νερό

 

1852

 

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά