16-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Μετακινούμαστε με μέσα φιλικά στο περιβάλλον. Μένουμε υγιείς.

«Είμαστε Υγιείς και Ασφαλείς με τη Βιώσιμη Κινητικότητα» είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας για το έτος 2021 και επιλέχθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στις δυσκολίες που βίωσε η Ευρώπη - και όλος ο κόσμος - εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εστιάζει στις τάσεις που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας και σχετίζονται με την υιοθέτηση περισσότερο φιλικών για το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης στις πόλεις, προβάλλει τις δυνατότητες για αλλαγή που ανέδειξε η πρωτοφανής υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, στοχεύοντας παράλληλα στη διατήρηση αυτής της δυναμικής για την περαιτέρω προώθηση της κινητικότητας χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων.Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021 - Θεματικές κατευθυντήριες γραμμές:

https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/EU_languages/2021_EMW_Thematic_Guidelines_EL.pdf

 

 
Από τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας: https://mobilityweek.eu/home/ 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά