Μία ταινία μικρού μήκους που δημιουργήθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (United Nations Development Programme – UNDP) στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μην επιλέξετε τον αφανισμό». United Nations Development Programme (UNDP) - https://youtu.be/VaTgTiUhEJg

Προσαρμογή - Μεταγλώττιση: Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά