Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διά ζώσης και διαδικτυακά, με σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2022.


Α. ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα διά ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα, μονοήμερης διάρκειας, θα διεξάγονται κατά κύριο λόγο σε εξωτερικούς χώρους, με τήρηση των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής και ο προγραμματισμός τους θα λαμβάνει υπόψη τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς. Τα προγράμματα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι σχολικές ομάδες την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2022 είναι:

  • «Οι Δρόμοι του Νερού – Η Λίμνη της Καστοριάς» για μαθητές/τριες Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

  • «Βιοποικιλότητα: Το Εργαστήρι της Ζωής» για μαθητές/τριες E΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

  • «Μας Περιβάλλουν - Ο Κόσμος των Πουλιών» για μαθητές/τριες Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

  • «Μικρή Γλυκιά Ζωή: Προσέγγιση του Μικρόκοσμου των Γλυκών Νερών» για μαθητές/τριες προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

  • «Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου» για μαθητές/τριες Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

  • «Όψεις της πόλης στη Συνοικία Απόζαρι» για μαθητές/τριες Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

  • «Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας» για μαθητές/τριες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Α΄ & Β΄ Δημοτικού)

  • «Τα Μυστικά του Δάσους» για μαθητές/τριες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Α΄ & Β΄ Δημοτικού)

  • «Προϊστορικός Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιού» (πιλοτική εφαρμογή) για μαθητές/τριες Γ΄, Δ΄, E΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων & Στρατηγικής Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.)

 
Β. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι διαδικτυακές εκπαιδευτικές δράσεις, διάρκειας 1-3 διδακτικών ωρών, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι σχολικές ομάδες την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2022 είναι:

«Η Λίμνη ως Οικοσύστημα» για μαθητές/τριες Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (διάρκειας 1 διδακτικής ώρας) – περιλαμβάνει παρουσίαση του θέματος με εισήγηση και συζήτηση

«Η Λίμνη και η Πόλη της Καστοριάς» για μαθητές/τριες ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (διάρκειας 1 διδακτικής ώρας) – περιλαμβάνει παρουσίαση του θέματος με εισήγηση και συζήτηση

«Το Δάσος» για μαθητές/τριες Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (διάρκειας 1 διδακτικής ώρας) – περιλαμβάνει παρουσίαση του θέματος με εισήγηση και συζήτηση

«Η Έννοια και οι Αξίες της Βιοποικιλότητας» για μαθητές/τριες ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (διάρκειας 2-3 διδακτικών ωρών) – περιλαμβάνει παρουσίαση του θέματος με εισήγηση, συζήτηση και διαδραστική δραστηριότητα

«Μας Περιβάλλουν: Ο Κόσμος των Πουλιών» για μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (διάρκειας 1-2 διδακτικών ωρών) – περιλαμβάνει παρουσίαση του θέματος με εισήγηση και συζήτηση

«Κλιματική Αλλαγή και Βιοποικιλότητα» για μαθητές/τριες Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (διάρκειας 1 διδακτικής ώρας) – περιλαμβάνει παρουσίαση του θέματος με εισήγηση και συζήτηση

«Η Βιοποικιλότητα του Τόπου μας: Ορχιδέες» για μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (διάρκειας 1 διδακτικής ώρας) – περιλαμβάνει παρουσίαση του θέματος με εισήγηση και συζήτηση

«Τα Μυστικά του Δάσους» για μαθητές/τριες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Α΄ & Β΄ Δημοτικού) – περιλαμβάνει την αφήγηση της ιστορίας «Ποιος άλλος μένει εδώ;» του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς (διάρκεια: 1 διδακτική ώρα)


Συνοπτική περιγραφή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να αναζητηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς (
https://kpe-kastor.kas.sch.gr/), στην ενότητα «Εκπαιδευτικά Προγράμματα».

Αιτήσεις - δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί μέχρι την Παρασκευή 30/09/2022 στον σύνδεσμο: https://forms.gle/ssYXXRHExJijcqcYA

Η ημερομηνία υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος θα οριστεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς με τις σχολικές μονάδες και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και έχουν την ευθύνη για τους μαθητές/τριές τους σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σε επόμενο χρόνο, κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς θα απευθύνει εκ νέου πρόσκληση στις σχολικές μονάδες για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2023.

 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά