Οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Καστοριάς ευχαριστούμε θερμά την Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Καστοριάς «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» για την ευγενική συγκατάθεσή της στη δωρεάν είσοδο στο Ενυδρείο Καστοριάς και στον χώρο αναπαράστασης του Προϊστορικού Λιμναίου Οικισμού Δισπηλιού, των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικής θεματολογίας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς. Ευχαριστούμε θερμά, επίσης, το προσωπικό των αντίστοιχων δομών της «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» για την πολύτιμη συνεργασία του κατά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Πιστεύουμε ότι ανάλογες πρωτοβουλίες συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου μας, αποτελούν λειτουργικές μορφές συνεργασίας της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. με το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων και συνιστούν μία επιπλέον ευκαιρία για την προβολή και την προσέλκυση επισκεπτών στο Ενυδρείο Καστοριάς και στον Προϊστορικό Λιμναίο Οικισμό του Δισπηλιού.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά!

Οι εκπαιδευτικοί του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά