Η Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας (International Day for Biodiversity, IDB) καθιερώθηκε το 1993 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου αποβλέποντας στην ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας για την αξία της βιολογικής ποικιλίας, στην ανάσχεση της απώλειάς της, στην προστασία και βιώσιμη διαχείρισή της.

Με θέμα «Γίνε μέρος του Σχεδίου» ("Be part of the Plan"), η φετινή Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας προτρέπει στην ενίσχυση της δράσης για την εφαρμογή του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF), αναφερόμενο, επίσης, ως Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα (The Biodiversity Plan).

Το Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ υιοθετήθηκε στη διάρκεια της 15ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (COP15) της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλία, που πραγματοποιήθηκε στις 7-19 Δεκεμβρίου 2022 στο Μόντρεαλ του Καναδά. Απόρροια διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων τετραετούς διάρκειας, το Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ συνιστά τον νέο οδικό χάρτη για την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης, υποστηρίζει την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθορίζει και χαράσσει μία φιλόδοξη πορεία ενίσχυσης της παγκόσμιας δράσης για την πραγμάτωση ενός συνόλου καίριων στόχων που θα θέσουν τη βιοποικιλότητα σε τροχιά ανάκαμψης.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά